Poznámka: Tento návod je pro pokročilé uživatele.

CO JE SKRYTÝ PASSPHRASE?

Skrytý passphrase je 25. slovo navíc k vašim 24 záchranným slovům, ale toto slovo si musíte pouze uchovat v paměti, nikoliv napsat na recovery sheet. Toto slovo vytváří novou identitu, neexistuje správný či špatný passphrase.

SKRYTÝ PASSPHRASE SE UŽÍVÁ ZE DVOU DŮVODŮ

 1. Ochrana vašich 24 záchranných slov
 2. Plausible deniability [= „hodnověrné popření“] – jedná se o bezpečnostní opatření, které tvoří prevenci proti vyhrožování / donucení k zadání vašeho PIN kódu. S tímto opatřením můžete využít dvou PIN kódů a každý z nich poskytne přístup k jinému účtu:
  • PIN kód č. 1 poskytne přístup k vaší hlavní kryptopeněžence, tedy běžnému účtu s nižšími prostředky užívaných ke každodenním transakcím.
  • PIN kód č. 2 spojený se speciálním passphrase, který je nutný nastavit, poskytne přístup ke skrytému účtu, kde se nacházejí většina vašich prostředků, které běžně nevyužíváte.

Poznámka: Změna identity via passphrase ovlivní všechny aplikace na vašem Ledger zařízení (Bitcoin, Ethereum, FIDO, …) 

JAK VYTVOŘÍM SKRYTÝ PASSPHRASE A JEHO PIN KÓD?

Na vašem Ledger zařízení:

„Settings“ à „Security“ à „Passphrase“ à „Attach to a PIN“

 1. Vložte druhý nový PIN kód
 2. Potvrďte tento nový PIN kód
 3. Vložte a potvrďte tajný passphrase (max. 100 znaků)
 4. Pro ověření vložte váš první hlavní PIN kód

 

Nyní jste ve své tajné peněžence do té doby, než se rozhodnete Ledger zařízení odpojit. Až budete opět používat své zařízení, vyberete mezi vaší hlavní peněženkou a tajnou peněženkou tak, že zadáte příslušné heslo. Třetí PIN kód nastavit nelze. Pokud se někdy rozhodnete opět postupovat podle návodu na nastavení skrytého passphrase, smaže se vám předchozí nastavený PIN kód a s tím i všechny prostředky na tajné peněžence.

DOČASNÝ PASSPHRASE

S touto funkcí můžete vytvořit, otevřít a kontrolovat skrytou peněženku přístupnou pouze tímto nastavením. Passphrase bude po vypojení zařízení přepsán.

Můžete vytvořit tolik dočasných passphrase, kolik chcete, nicméně v jedné chvílí lze operovat pouze s jedním.

“Settings” à “Security” à “Passphrase” à “Set temporary”

 1. Vložte a potvrďte váš tajný passphrase (max. 100 znaků)
 2. Pro ověření vložte PIN kód

 

Než své zařízení odpojíte, operujete s novou peněženkou připojenou na tento passphrase.